Getuigenissen


Mooie getuigenissen uit Amsterdam en Terschelling:

Amsterdam
 
Juli 2023
Samen liepen we op de Dam en baden, dat we geleid zouden worden naar de juiste personen. Het was heel druk en we gingen naar een man, die oorspronkelijk uit Afrika kwam. Hij woonde nu in Duitsland en was ergens op bezoek in Utrecht geweest. Nu kwam hij voor een aantal uren in Amsterdam om een gebeurtenis van vijf jaar geleden te gedenken. Hij vertelde dat hij vijf jaar geleden in Amsterdam zijn leven aan Jezus had gegeven. Er was toen iemand van Prayer Station, die hem naar het jeugd hotel “de Shelter” had gebracht. Daar had hij zijn leven aan Jezus gegeven en was daar ook gedoopt! Hij vroeg om het teamlid te kunnen ontmoeten en zij was er!!!! Wat een ontroerende ontmoeting, wat een bemoediging voor ons allemaal!

Augustus
We liepen als team achter het Centraal Station in Amsterdam langs de pas aangelegde IJ-boulevard. Vooral in de zomermaanden zitten daar veel mensen op de trappen aan het water. We hadden twee ontmoetingen kort na elkaar, die op wonderlijke wijze verband met elkaar kregen. Eerst gingen we naar drie mensen die op de trappen zaten. Het bleken Duitsers uit Berlijn te zijn, met zo te zien Afrikaanse wortels. Na onze vraag of we voor hen mochten bidden zei een man uit het drietal dat hijzelf een wedergeboren Christen was met een actief gebedsleven. Hij prees onze bediening en bemoedigde ons met een psalmtekst en een Duits aanbiddingslied. Een stukje verder zagen we twee mannen met elk een halve literblik bier naast zich. Op onze vraag of we voor ze mochten bidden vertelden ze dat ze uit Polen kwamen, geen werk hadden en dakloos waren. Ook vertelden ze, dat ze allebei een drankprobleem hadden. Ze stonden open voor gebed en na het gebed om te stoppen met drinken vroegen we hen om hun blikken bier te legen in het IJ. Dat deden ze en we denken dat dit gebaar veel kracht heeft als profetische handeling. Plotseling stond toen de Afrikaanse Duitser bij ons en zei dat wij tweeën engelen waren en getuigde voor de Poolse mannen dat hijzelf 15 jaar geleden zijn leven aan Jezus gegeven had. Hij was toen verslaafd aan alcohol maar was op dat moment bevrijd daarvan! Zijn getuigenis was een enorme bemoediging voor deze Poolse mannen! De Duitser verontschuldigde zich nog dat hij ons stoorde, maar wij denken dat híj eerder een engel was! We hebben deze mannen doorverwezen naar een Christelijke opvang. Zij gaven daar meteen gehoor aan.
 
September
Afgelopen dinsdag zag ik een jonge man in zwarte kleding met doodskoppen als ringen aan zijn vingers, een uiterlijk waar je niet direct contact mee maakt. Ik was er langs gelopen en ging toch weer terug om met hem te spreken. Zo’n persoon daagt mij toch ook wel uit! Hij was met de islam en andere godsdiensten bezig. Ik vertelde hem dat hij een relatie kan hebben met de levende God, legde uit dat Jezus leeft en hem kent. Hij vroeg hoe oud ik was toen ik bewust tot geloof kwam en hoe oud nu, en nog steeds enthousiast was. Hij kon niet geloven dat ik al zo oud was en deze boodschap van Jezus met vreugde bracht. 'Ik ben hier, omdat jij Jezus nodig hebt en Jezus jou kent.' Ik heb diverse dingen uitgelegd waar hij meekwam. Uiteindelijk wilde hij het toewijdingsgebed bidden als ik meebad. Ik zei: 'Het moet wel jouw besluit zijn.' Dat was zo, zei hij! Toen vroeg hij hoe ik heette. 'Lammy.' Hij keek mij zo verwonderd en verward aan. Hoe is dit mogelijk? Hij zei: 'Mijn moeder riep mij altijd met de naam Lammy. Bij ons in Engeland op het platte land, waren veel lammetjes, schapen enz. En dan riep ze mij met de naam Lammy.' De tranen kwamen en hij vroeg of hij mij een knuffel mocht geven. Daarna liep hij snel weg, het had zijn hart diep geraakt en hij schaamde zich waarschijnlijk voor zijn tranen. Hij zal dit nooit meer vergeten!
 
Terschelling
Wij zijn net terug van onze expeditie op dit eiland en hebben wonderbaarlijke ontmoetingen ervaren, geïnitieerd door de Heilige Geest. We hadden diepe gesprekken op straat. We hebben één persoon tot de Heer mogen leiden. Deze ‘vis’ (want Jezus zegt ons dat Hij ons vissers van mensen wil maken), was een man die op Terschelling met vakantie was. Hij bleek vlak bij mij om de hoek te wonen! Hoe wonderlijk zijn Gods wegen! Eén van onze medewerkers werd naar hem toegetrokken om te vragen of hij gebed nodig had, en dat wilde hij. De man gaf ook aan God kwijt te zijn geraakt door zijn problemen. We hebben gesproken, gebeden, en gezongen voor hem. Eén van de wonderlijke uitwerkingen was de zondagdienst. We zaten op de achterste rij. Het middenstuk van de zaal was leeg. De voorgangster van deze gemeente vroeg: ‘Waarom zitten jullie achteraan?’ Wij zeiden: ‘Dat is onze gewoonte, en als het leeg blijft willen wij wel naar voren komen. Maar de kerk komt vol vandaag, dat geloven wij!’ En vóór 10 uur moesten er stoelen bij gezet worden! Daar waren ook mensen bij waar wij op straat mee gesproken en gebeden hebben.Wat was het moeilijk om daar op tijd voor de boot weer weg te komen. Later spraken wij met elkaar: ‘Waarom laten wij de tijd niet los, en laten we ons leiden door de Heilige Geest als Hij aan het werk is?’ Wij hebben nog zo veel te leren!
 
Een andere werker vertelt:
Wij zijn gedragen door gebed en werden mede daardoor geleid naar bepaalde personen. We hebben geen echte tegenstand ervaren. We hebben met verschillende mensen kunnen spreken, de liefde van Jezus gedeeld en gebeden met mensen. We hadden hesjes aan waarop stond: 'Bidden helpt’ op de voor- en achterkant. Dit gaf veel reacties en dat vinden we helemaal niet erg. Even een voorbeeld van hoe Gods Geest ons heeft geleid: Wij waren in het dorp Midsland. Daar werd een paardenrace gehouden. Er waren enorm veel mensen en er was ook drank. Wij dachten: ‘Het wordt moelijk een gesprek te krijgen. Laten we op het strand evangeliseren.’ Maar aan het eind van de straat kwamen we in gesprek met de man die de Heer aannam. Een teamlid zong een lied voor hem. We hebben met hem gebeden en hij gaf zijn hart aan de Heer. Wat ook mooi was, het trok veel bekijks aan de overkant van de straat mede door onze hesjes. We hebben kunnen zaaien. De atmosfeer veranderde in de goede zin. Daarna kwamen we met een echtpaar in gesprek. Zij waren christenen. Tijdens het gesprek bleek dat ze door een lastige fase gingen en zochten naar een gemeente waar ze echt op hun plek kunnen komen. En daar vroegen ze gebed voor. We hebben met ze gebeden en de tranen kwamen, we voelden het verlangen maar ook hun pijn. Ook daarvoor zijn we op straat om mensen te bemoedigen en op te bouwen. De volgende ochtend waren ze ook in de gemeente en ontstond er een mooi contact. Lieve mensen onderschat de kracht van het gebed niet! Tijdens de dienst werden mensen in hun hart geraakt. Ook na de dienst hebben we mooie gesprekken gehad. Een man was zo open over dingen die in zijn leven hadden plaatsgevonden. Ik vind het echt bijzonder, dat zo'n man bijna zijn hele levensverhaal deelt terwijl je elkaar niet kent. Dit kan alleen Gods Geest doen, en Zijn liefde die ervaren wordt. We hebben enorm de aanwezigheid van de Heer ervaren. We wilden eigenlijk niet terug. Bij ons allen, los van elkaar, kwam de gedachte dat we dit meer moeten doen. We zullen vaker met een team gaan.