Wat we doen

Prayer Station betekent: ‘gebedsplaats,’ een plaats op straat waar je gebed kunt ontvangen. We zien dat God gebeden verhoort, mensen troost, redt, geneest, herstelt en hoop geeft in soms hopeloze situaties. Dit motiveert ons omdat we de kracht van God zien als we samen bidden.

We doen dit in teams van twee personen.

Het concept van Prayer Station bestaat uit: 'Lucht- en Landmacht.'

Landmacht: Dit zijn de teams op straat.

Luchtmacht: Dat is de groep die binnen blijft om de teams op straat te ondersteunen met voorbede zoals:

  • Het voeren van geestelijke strijd voor de teams op straat
  • Gebed voor doorbraken tijdens de gesprekken/ gebeden en
  • Gebed voor vrijmoedigheid van de teams.

Opzetten van een Prayer Station

Het kernteam is beschikbaar om informatieavonden te geven over:

  • Gebedsevangelisatie hoe doe je dat?
  • Voorbede en gebedswandelingen
  • Onze houding op straat
  • Kan iedereen meebidden op straat?
  • Wat nemen we mee op straat enz.

Voor het opzetten van een nieuwe Prayer Station dienen er minstens 10 deelnemers te zijn, liefst uit verschillende kerken.