Welkom op onze website!

"Prayer Station"


Prayer Station Ministry is in 1999 begonnen in Amsterdam en daarna uitgewaaierd over Nederland.

Inmiddels zijn er in 33 plaatsen Prayer Stations actief, waar we contact mee onderhouden.

Prayer Station biedt gebed aan op straat vanuit de bewogenheid en liefde van Jezus, die ons de opdracht geeft het evangelie van Hem aan alle mensen bekend te maken.

In deze opdracht willen wij staan door middel van:

  • Gebedsevangelisatie
  • Het helpen opzetten van Prayer Stations in Nederland
  • Trainingen over gebed en gebedswandelingen
  • Meedoen aan evangelisatieacties in Nederland
  • Landelijke bijeenkomst voor alle Prayer Stations

 

 

In de afgelopen jaren zijn veel mensen door de bediening van Prayer Station tot geloof in Jezus gekomen en hebben genezing ontvangen door de kracht van de Heilige Geest. Velen kunnen getuigen van gebedsverhoringen.

 

Wat we doen

 

"Toen Jezus de schare zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen…" Prayer Station betekent: een plaats op straat waar je gebed kunt ontvangen. We zien dat God gebeden verhoort, mensen troost, redt, geneest, herstelt en hoop geeft in soms hopeloze situaties. Dit motiveert ons omdat we de kracht van God zien als we samen bidden. We doen dit in teams van twee personen.

Getuigenissen

 

Een vrouw vraagt gebed voor haar rug aan één van onze teams in Amsterdam Noord. Na het gebed zegt ze: ‘De pijn is weg!' Ook kan ze zich beter bewegen.

Events

 

Eén keer per jaar hebben wij onze Landelijke Prayer Station dag als toerustings- en ontmoetingsdag voor alle teams en belangstellenden.